Feray Ünlü, Yrd. Doç. Dr.

Feray Ünlü

İletişim Bilgileri

Telefon:8914
Bağlı Olduğu Bölüm:İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Akademik Dereceler

DereceAlanÜniversiteYıl
Doktora İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Hacettepe Universitesi 2003
Yüksek Lisans İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Hacettepe Universitesi 1998
Lisans İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bilkent Üniversitesi 1991


Akademik Ünvanlar

DereceÜniversiteAyYıl
Yardımcı Doçent Atılım Üniversitesi Ocak 2010


Araştırma Konuları

Çevre Psikolojisi, Göstergebilim, Mekan ve İletişim


Yayınlar

SCI, SCI-E, SSCI ve AHCI

Ünlü, F. ve Yildirim, K. (2015), Exploring the Knowledge Level of Interior Architecture and Environmental Design Students' on Indoor Air Pollutants (İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğrencilerinin İç Hava Kirleticileri İle İlgili Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi), Megaron, 4 (10), 622-636

Diğer Hakemli Dergiler

Yıldırım, K., Ünlü, F. ve Aydın, M. (2017), Üst Sosyo Ekonomik Düzeye Sahip Apartman Konutların Açık Yaşama Mekânlarının Kullanım Sürecinde Değerlendirilmesi, Online Journal of Art and Design, 2 (5), 90-113

Yildirim, K. ve Ünlü, F. (2013), Determination of Users' Knowledge on the Impact of Organic Chemicals in Interior Elements on Health: Ankara/Turkey Sample, Open Environmental Sciences, 7, 32-40

Ünlü, F. (2011), Günümüz Turizm Yapılarında Simgesel Biçimlenmeler, Sanat-Tasarım Dergisi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Yayınları, 2, 25-30

Uluslararası Konferans Bildirileri

Ünlü, F. (2017), Evaluation the Relationship Between Human and Environment in Scope of Land Art (Çevre Sanatı Kapsamında İnsan ve Çevre İlişkisinin Değerlendirmesi), XII. European Conference on Social and Behavioral Science (XII. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırma Derneği Konferansı), Katanya / Sicilya-İtalya, 123

Sazan, G. ve Ünlü, F. (2016), Constructing the Idea of Neighbourhood Shopping in Themed Environments: The Case of Themed Indoor Markets (Temalı Ortamlarda Mahallede Alışveriş Düşüncesini Oluşturmak: Temalı Marketlerde İç Mekan Örneği), XI. European Conference on Social and Behavioral Science (XI. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırma Derneği Konferansı), Roma / İtalya, 273

Resuloğlu, Ç., Ünlü, F., Güneş, E. (2013), "Genious Loci” Kapsamında Kapadokya’nın Gerçekliği, Uluslararası Göstergebilim Konferansı, Ankara

Ünlü, F. (2013), Ankara'nın Gündelik Yaşamında Bellek Sapması Oluşturan Yapılar, Bellek ve Kültür VII. Uluslararası Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Ankara

Ünlü, F. (2011), Kopyalanan Mimarinin Estetik Değerlendirmesi, Uluslararası Sanat/Tasarım ve Estetik Kuramları Sempozyumu, Antalya

Ünlü, F. (2009), Turizm Mimarisinde Kültürel Mirasın Temsili, 6. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi Bildirileri, Ankara, 1, 513-531

Ünlü, F. (2007), Mimari Biçimlenmede Görsel Okuma, VIII. Uluslararası Görsel Göstergebilim Kongresi, İstanbul, 62, 527-539

Kitapta Bölüm

Resuloğlu, Ç., Ünlü, F., Güneş, E. (2016), Reality of Cappadocia in Context of Genius Loci, Is it Real? Structuring Reality by Means of Signs , Newcastle, UK: Cambridge Scholars Publishing., 85-94

Sanat Faaliyetleri

  • "Ulus’taki Gündelik Hayatın Yansımaları" Atölye Çalışması Sergisi, Ankara: Atılım Üniversitesi, 23-26 Kasım 2010
  • "Ulus’taki Gündelik Hayatın Yansımaları" Atölye Çalışması, Ankara: Uluslararası Mimarlığın Sosyal Forumu, 21-23 Ekim 2010