Feray Ünlü, Yrd. Doç. Dr.

Feray Ünlü

İletişim Bilgileri

Telefon:8914
Bağlı Olduğu Bölüm:İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Akademik Dereceler

DereceAlanÜniversiteYıl
Doktora İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Hacettepe Üniversitesi 2003
Yüksek Lisans İç Mimari ve Çevre Tasarımı Hacettepe Üniversitesi 1998
Lisans İç Mimari ve Çevre Tasarımı Bilkent Üniversitesi 1991


Akademik Ünvanlar

DereceÜniversiteAyYıl
Yardımcı Doçent Atılım Üniversitesi Ocak 2010


Araştırma Konuları

Çevre Psikolojisi, Göstergebilim, Mekan ve İletişim


Yayınlar

SCI, SCI-E, SSCI ve AHCI

F. Ünlü, K. Yildirim (2015), Exploring the Knowledge Level of Interior Architecture and Environmental Design Students' on Indoor Air Pollutants, Megaron, 4 (10), 622-636

Diğer Hakemli Dergiler

K. Yıldırım, F. Ünlü, M. Aydın (2017), Üst Sosyo Ekonomik Düzeye Sahip Apartman Konutların Açık Yaşama Mekânlarının Kullanım Sürecinde Değerlendirilmesi, Online Journal of Art and Design, 2 (5), 90-113

K. Yildirim, F. Ünlü (2013), Determination of Users' Knowledge on the Impact of Organic Chemicals in Interior Elements on Health: Ankara/Turkey Sample, Open Environmental Sciences, 7, 32-40

F. Ünlü (2011), Günümüz Turizm Yapılarında Simgesel Biçimlenmeler, Sanat-Tasarım Dergisi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Yayınları, 2, 25-30

Uluslararası Konferans Bildirileri

F. Ünlü (2017), Evaluation the Relationship Between Human and Environment in Scope of Land Art, XII. European Conference on Social and Behavioral Science, Catania / Sicily-Italy, 123

G. Sazan, F. Ünlü (2016), Constructing the Idea of Neighbourhood Shopping in Themed Environments: The Case of Themed Indoor Markets, XI. European Conference on Social and Behavioral Science, Rome / Italy, 273

Ç. Resuloğlu, F. Ünlü, E. Güneş (2013), "Genious Loci” Kapsamında Kapadokya’nın Gerçekliği, Uluslararası Göstergebilim Konferansı, Ankara

F. Ünlü (2013), Ankara'nın Gündelik Yaşamında Bellek Sapması Oluşturan Yapılar, Bellek ve Kültür VII. Uluslararası Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Ankara

F. Ünlü (2011), Kopyalanan Mimarinin Estetik Değerlendirmesi, Uluslararası Sanat/Tasarım ve Estetik Kuramları Sempozyumu, Antalya

F. Ünlü (2009), Turizm Mimarisinde Kültürel Mirasın Temsili, 6. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi Bildirileri, Ankara, 1, 513-531

F. Ünlü (2007), Mimari Biçimlenmede Görsel Okuma, VIII. Uluslararası Görsel Göstergebilim Kongresi, İstanbul, 62, 527-539

Kitapta Bölüm

F. Ünlü (2017), Evaluation the Relationship Between Human and Environment in Scope of Land Art, Current Researches in Geography, 67-76

F. Ünlü (2017), Analyzing the Symbols of Cappadocia with Movie Signs, Researchs on Science and Art in 21st Century Turkey, Ankara, Turkey: Gece Publishing, Volume2, Chapter 303, 2722-2730

G. Sazan, F. Ünlü (2017), Constructing the Idea of Neighbourhood Shopping in Themed Environments: The Case of Themed Indoor Markets, Current Perspectives in Social Sciences, Chapter I: Economics, Chapter I: Economics, 97-105

Ç. Resuloğlu, F. Ünlü, E. Güneş (2016), Reality of Cappadocia in Context of Genius Loci, Is it Real? Structuring Reality by Means of Signs , Newcastle, UK: Cambridge Scholars Publishing., 85-94

F. Ünlü (2009), Turizm Mimarisinde Kültürel Mirasın Temsili, 6. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi Bildirileri, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Cilt I, 513-531

F. Ünlü (2007), Mimari Biçimlenmede Görsel Okuma, VIII. Uluslararası Görsel Göstergebilim Kongresi “Görünürün Kültürleri", İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, Cilt I, Yayın No:62, 527-539

Sanat Faaliyetleri

  • "Ulus’taki Gündelik Hayatın Yansımaları" Atölye Çalışması Sergisi, Ankara: Atılım Üniversitesi, 23-26 Kasım 2010
  • "Ulus’taki Gündelik Hayatın Yansımaları" Atölye Çalışması, Ankara: Uluslararası Mimarlığın Sosyal Forumu, 21-23 Ekim 2010