Çevreye Duyarlı Tasarım Konferansları II:

Çevre ve Yaşam İçin Tasarım: Ekolojik Tasarım Prof. Dr. Gönül Utkutuğ