Duyurular ve Etkinlikler

Eğitim - Öğretim

Eğitim- öğretimin birinci yılında mesleğe hazırlayıcı, yaratıcılığı geliştiren Temel Tasarım gibi uygulamalı dersler ve kültür nosyonu veren ortak sanat ve kültür dersleri yer almaktadır. İkinci sınıftan itibaren, Malzeme Bilgisi, Yapı Bilgisi, Röleve ve Restorasyon, Ergonomi ve Proje gibi meslek formasyonu veren kuramsal ve uygulamalı derslerin oranları artırılarak, öğrencilerimizin bireysel tercihlerinde gelişmelerine olanak sağlanmıştır. Öğrencilerimizin farklı alanlara uyum sağlayabilme yetenekleri ve ekip çalışma ruhunun gelişebilmesi için, üçüncü yıldan itibaren seçmeli kuramsal, uygulamalı ders ve seminerlerle müfredat programı daha da zenginleştirilmiştir.