STAJ DUYURUSU

15.05.2017

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNE STAJ DUYURUSU

 

Staj yapacak öğrencilerin, “Staj Yeri Kabul Formu”nu (EK 1) bölümün web sayfasından indirip staj yapacağı kurum veya şirkete onaylattıktan sonra en geç 02 Haziran 2017 Cuma günü saat 17:00’ye kadar staj komisyonuna elden teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

İÇM 190 Staj I (Şantiye) Başvurusu Araştırma Görevlisi, Gizem Sazan ve Özge Kumoğlu’na,

İÇM 290 Staj II (Atölye) Başvurusu Araştırma Görevlisi Özlem Kılıçoğlu ve Selcan Cihangiroğlu’na,

İÇM 390 Staj III (Büro) Başvurusu Araştırma Görevlisi Gökçe Aykaç’a yapılacaktır.

 

Staj tarihleri 20 iş günü esas alınarak belirlenmelidir. Cumartesi staj tarihlerine dahil ise işyeri antetli kağıdına yazılmış, firma kaşesi ve yetkili kişi onaylı belge getirilmelidir.

 

Başvuruda Staj  Komisyonu’na teslim edilecek belgeler (bu belgelerden herhangi birinin eksik olması halinde başvuru yapılmamış sayılır):

İkametgâh belgesi: Nüfus müdürlüklerinden alınacak yerleşim yeri belgesi

Nüfus cüzdanı fotokopisi (önlü arkalı)

Öğrenci belgesi (üniversitenin öğrenci işlerinden alınır)

2 fotoğraf

Staj yeri kabul formu (aslı ve 1 adet fotokopisi): Stajın yapılacağı kurumu, kesin başlangıç ve bitiş tarihlerini, haftalık çalışma saatlerini belirten, antetli kağıda yazılmış ve staj yeri denetleyecek amir tarafından imzalanmış staj kabul belgesidir. Resmi tatil günleri staj günlerine dahil değildir.

Stajyer öğrenci bilgi formu

Transkript (en yakın tarihte basılmış olmalıdır)

 

 

Staj tamamlandıktan sonra;

Staj Dosyası: Öğrencinin staj süresince yapmış olduğu tüm çalışmaları, görev ve sorumlulukları gün ve saat belirtilerek işlemek ve ilgili belgeleri eklemek üzere bölümün web sayfasında formatı ve içeriği tanımlanan dosyadır. Staj dosyaları, bilgisayar ortamında doldurulur ve stajın yapıldığı dönemi izleyen yarıyılın başında akademik takvimde belirtilen KAYIT GÜNLERİ İÇERİSİNDE staj komisyonuna bir adet basılı dosya ve bir adet CD halinde teslim edilir. Staj dosyası süresi içinde teslim edilmediği takdirde staj yapılmamış kabul edilir.

 

İşyeri Staj Değerlendirme Formu: İşyeri staj amiri tarafından gizli olarak doldurulup onaylanarak kapalı bir zarf içerisinde öğrenciye verdiği ve öğrencinin staj dosyası ile birlikte Staj Komisyonu’na teslim ettiği form (EK 2; web sayfasında). Staj tarihlerinin doğru zaman aralığında yazıldığından emin olunuz.

 

Önemli Notlar:

  • Yaz okulunda ders alacak öğrenciler, staj tarihlerinin yaz okulu akademik takvimine denk gelmemesine dikkat etmelidirler. Staj başlangıç tarihi başvuru tarihleri içinde ise en az 1 hafta önce belgelerin onaylatılıp bölüme teslim edilmiş olması gerekmektedir.
  • 2010 yılı girişli öğrencilerden itibaren yeni staj yönergesine tabi olunduğundan 2 staj aynı zamanda yapılamaz. Bu öğrencilerin stajları önkoşullu olduğundan sıradaki staj takip eden yıl yapmalıdırlar.
  • Öğrencilerin yurt dışında staj yapmaları, kaza sigortalarının karşılanmaması sebebi ile kabul edilmemektedir.
  • Staj dosyaları, öğrencinin kendisi tarafından teslim edilmelidir.
  • Stajlarını aynı firmada yapmış olan öğrencilerin staj dosyalarında bulunan bilgilerin –firma ile ilgili bilgiler dışında- aynı olmaması gerekmektedir. Aynı yerde staj yapılmış olması, edinilen deneyim ve kazanımların da birebir aynı olması anlamına gelmemektedir. Aynı olan dosyalar kopya olarak değerlendirilecek ve notu “U-Başarısız” olarak değerlendirilecektir.
  • Staj dosyasında bulunan hiç bir bilgi, internetten kopyalanmamalıdır. Bilgiler gerekli görülüyor ise, muhakkak internet sitesi kaynak gösterilmeli ve kaynakça bölümü oluşturulup bilgileri verilmelidir.
  • Staj dosyası, Staj Dosyası Hazırlama Klavuzunda verilen başlıkları takip eder içerikte hazırlanmalıdır.
  • 2016-2017 yaz döneminde yapılan stajın, 2017-2018 Güz Dönemi kayıt işlemleri sırasında alınan derslerden biri olarak ATACS sistemine girilmesi gerekmektedir.
  • Staj yeri belirlenirken, yapılacak olan stajın içeriğinin uygunluğuna dikkat edilmeli ve staj döneminin verimli bir şekilde sürdürülmesini sağlayacak staj yeri seçilmesine özen gösterilmelidir.

 

Gerekli formlar için aşağıdaki bağlantıları tıklayınız.

Staj Yeri Kabul Formu (EK1)

İşyeri Staj Değerlendirme Formu (EK2)

Stajyer Öğrenci Bilgi Formu

Staj Dosyası Hazırlama Kılavuzu