Staj Dosyaları Teslim Duyurusu

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNE STAJ DOSYASI TESLİM DUYURUSU

Staj yapan öğrencilerin, bilgisayar ortamında doldurduğu staj dosyalarını, 2017-2018 Güz yarıyılı akademik takvimde belirtilen kayıt günleri içerisinde

(11 Eylül-13 Eylül, saat 17:00’ye kadar) staj komisyonuna bir adet basılı dosya ve bir adet CD halinde elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Staj dosyası süresi içinde teslim edilmediği takdirde staj yapılmamış kabul edilir. Belirtilen tarihlerden sonra yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

ICM299 Yaz Staj I (Şantiye) Teslimi Araş. Gör. Gizem Sazan’a,

ICM399 Yaz Staj II (Atölye) Teslimi Araş. Gör. Özlem Kılıçoğlu ve Araş. Gör. Selcan Cihangiroğlu’na,

ICM499 Yaz Staj III (Büro) Teslimi Araş. Gör. Gökçe Aykaç’a yapılacaktır.