İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Lisans Programı Ders Listesi

Zorunlu Bölüm Dersleri

Seçmeli Dersler

Diğer Bölümlerden Alınan Servis DersleriZorunlu Bölüm Dersleri

ICM 101 - Temel Tasarım I
Kompozisyonların elemanları arasındaki ilişkiler ağını kurgulamaya yönelik temel ilkeler aktarılır ve yaparken öğrenme yöntemine dayanır. Bu doğrultuda ders, tasarım dilini kavratan ve el-zihin becerilerini geliştiren uygulamaya yönelik çalışmaları içerir.

ICM 102 - Temel Tasarım II
Tasarım sürecinin bir problem çözme yolu olduğu, yönteminin ise yap-boz sistematiğine dayandığı, sonuca deneyerek ulaşılabildiği ve biçimsel sentezlere ulaşmanın yolları gibi konuları içerir. Diğer tasarım alanlarındaki görsel malzeme örnekleri ile tasarım kavramlarını irdeler.

ICM 111 - Teknik Çizim I
Tüm tasarım ve sunum aşamaları sürecinde yapılacak teknik çizimleri kurallarına uygun ve eksiksiz çizme yetisini kazanmak adına çalışmalar içerir.

ICM 112 - Teknik Çizim II
Tüm tasarım ve sunum aşamaları sürecinde yapılacak teknik çizimleri kurallarına uygun ve eksiksiz çizme yetisini kazanmak adına çalışmalar içerir.

İÇM 114 - Serbest El Çizim
Çizim ve boyama teknikleri çizgi, tarama, doku verme, gölgeleme ve renklendirme alıştırmaları ile deneyimlenir, farklı renklendirme araçları ile mekan renklendirme ve renk seçme önemi üzerine uygulamalar ve proje sunum düzeni ile ilgili tartışmalar yapılır (Atılım Üniversitesi Öğrenci Kayıt-Kabul Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği’nin 14. Maddesinin 2. Paragrafı uyarınca “arasınav ve sınav gerektirmeyen derstir).

ICM 121 - İç Mimariye Giriş
Meslek alanı ve diğer disiplinlerle ilişkisi; mekân tasarımı problemlerinin çözümüne ilişkin aşamaların, temel tasarım ilke ve elemanları doğrultusundaki gelişimi; mekân bileşenlerinin, fonksiyon ve estetik ilişkisi; diğer sanat alanları ile kültürel bakış kazandırmak üzerine çalışmalar.

ICM 140 - Stajı I (Şantiye)
Bu yaz stajının amacı, öğrencilerin eğitim süreçlerinde edindikleri bilgileri şantiye alanında gözlemleyip deneyimlemelerini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin, şantiye alanındaki aktiviteler ve yaşam, projeye dâhil olan disiplinler arasındaki koordinasyon ve programlama, proje uygulama ve detaylandırma aşamaları ve iş güvenliği konularında bilgilerini pekiştirmiş ve deneyim sahibi olmaları beklenmektedir. Öğrencilerin staj sırasında şantiyedeki günlük görevlerini ve katılımlarını günlük olarak yazmaları ve staj bitiminde bir rapor hazırlayarak ilgili dokümanlarla teslim etmeleri beklenmektedir.

İÇM 201 - İç Mekan Tasarımı I
Bu ders iki küçük çalışmadan oluşur. Birinci uygulamanın hedefi, temel tasarımda elde edilen yaratıcılık alışkanlığının geliştirilerek sürdürülmesi ve mekânı çevresi ve dış kabuğu ile tasarlama sorunsallarının algılanmasının sağlanmasıdır: Küçük bağımsız bir yapının tasarımı (büfe, bungalov, v.b.); ölçek 1/20 – 1/10, maket. İkinci çalışma ise, malzeme ve detayları tanıma, tasarımı sınırlandırıcı basit sorunların üstesinden gelebilme üzerine yoğunlaşmaktadır: Bir yapı içinde yer alan tek bir mekânın tasarımı (dükkân, doktor muayenehanesi, v.b.); ölçek 1/20 – 1/5). Ön koşul: İÇM 102 Temel Tasarım II (Atılım Üniversitesi Öğrenci Kayıt-Kabul Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği’nin 14. Maddesinin 2. Paragrafı uyarınca “arasınav ve sınav gerektirmeyen derstir).

İÇM 202 - İç Mekan Tasarımı II
Bu dersin amacı basit mekan organizasyonu, işlevsellik, etkili atmosfer yaratma becerilerinin geliştirilmesidir. Tipik uygulama konusu bir yaşam biriminin (ev, apartman dairesi, loft, ev-ofis, v.b.) yeni ihtiyaçlar veya yeni kişiler için dönüştürülmesidir; ölçek 1/50, 1/20. Ön koşul: İÇM 201 İç Mekan Tasarımı I (Atılım Üniversitesi Öğrenci Kayıt-Kabul Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği’nin 14. Maddesinin 2. Paragrafı uyarınca “arasınav ve sınav gerektirmeyen derstir).

ICM 211 - İnce Yapı ve Malzeme I
Yapı strüktürü, malzemeleri ve elemanları, konstrüksiyonları, kaplama geçişleri ve bitirmeler, temeller, duvarlar, döşemeler, ayırıcı elemanlar, yatay ve düşey boşluklar, merdiven, rampa ve asansörler, çatı, saçak, markiz, pergola vb. üzerine bilgilenme; tüm bu bilgiler bağlamında malzeme ve konstrüksiyon kararlarına yönelik konular.

ICM 212 - İnce Yapı ve Malzeme II
Yapı strüktürü, malzemeleri ve elemanları, konstrüksiyonları, geçişleri ve bitirmeler, ayırıcı elemanlar, pencereler, kapılar, ıslak hacimler (mutfak, banyo, wc, vb.) üzerine bilgilenme; araştırma ve uygulamalarla 1/20, 1/10, 1/5, 1/2, 1/1 ölçeklerinde sistem ve nokta detaylarının elde edilmesi.

ICM 213 - Bilgisayar Destekli Çizim I
“Sayısal Grafik” kavramının tanımı, vektörel çizim mantığı ve disiplininin oluşturulması, Autocad programında 2D komutların öğrenilmesi ve mimari disiplin içinde kullanılması, İç mimaride örnek bir projenin tasarım ve çizim aşamalarında (Plan, Kesit ve görünüşler olarak) Autocad komutlarının kullanılmasıdır.

ICM 214 - Bilgisayar Destekli Çizim II
3 boyutlu basit elemanlardan karmaşık elemanlara doğru modelleme tekniklerinin öğretilmesi, tasarımın irdelenmesi ve geliştirilmesi, 2 boyutta yapılan tasarımların 3. boyutta ifadesi ve sunum tekniklerinin uygulanmasıdır.

ICM 215 - Yapı ve Strüktür
Strüktür temel kavramları, prensipleri, yapısal yükler ve strüktürel davranışlar, alternatif strüktürler, örneklerle strüktür incelemesi ve proje okuma, strüktürel ve yapısal uygunluk, alternatif strüktürel önermeler dersin içeriğini oluşturmaktadır.

ICM 221 - Mimarlık ve Sanat Tarihi I
Paleotik dönem ile 14. yüzyıl zaman aralığında mimarlığın ve sanatın tarihsel gelişimi, coğrafi farklılıklar, sosyokültürel ve sosyo-mekansal etkileşimleri görseller, planlar, kesitler ve görünüşler ile birlikte karşılaştırmalı olarak incelenir.

ICM 222 - Mimarlık ve Sanat Tarihi II
15. yüzyıl ve 18. yüzyıl zaman aralığında mimarlığın ve sanatın tarihsel gelişimi, coğrafi farklılıklar, sosyo-kültürel ve sosyo-mekansal etkileşimleri görseller, planlar, kesitler ve görünüşler ile karşılaştırmalı olarak incelenir.

ICM 240 - Staj II (Atölye)
Bu yaz stajının amacı, öğrencilerin eğitim süreçlerinde edindikleri teorik bilgilerin, uygulama alanına aktarılmasını sağlamak ve uygulama tekniklerini gözlemlemelerini sağlamaktır. Öğrencilerin iç mimarlık veya tasarım projelerinin uygulama ve üretim alanlarında, iş yönetimi ve programlaması alanında deneyim kazanmaları ve gözlem yapmaları beklenmektedir. Öğrencilerin staj sırasında atölyedeki günlük görevlerini ve katılımlarını günlük olarak yazmaları ve staj bitiminde bir rapor hazırlayarak ilgili dokümanlarla teslim etmeleri beklenmektedir. Ön koşul: İÇM 190 Staj I

ICM 241 - Ergonomi
İnsanın fiziksel, sosyal ve psikolojik boyutları; iç mekân ve çevre tasarımının insan boyutları ile uyum yakalamak için ergonomik ve antropometrik bilgiler; fonksiyon, insan boyutu ve estetik arasındaki ilişki.

ICM 242 - Çevre Psikolojisi
İnsan ve fiziksel çevre ilişkisindeki sebepler ve etkileri üzerinde durulur. İnsan-çevre etkileşimini inceleyen Çevre Psikolojisinin temel kabullerine göre, insan algısını ve sonuçta davranışını etkileyen fiziksel çevre, hem kişisel hem de sosyal ve kültürel açılardan tartışılır.

İÇM 252 - İklimsel Konfor ve Tesisat
İnsan ihtiyaçlarının ve konforunun incelenmesi, çevre koşullarının yapılarda tasarımı belirleyici bir kullanımı, kontrol edilmesi ve biçimlendirilmesine ilişkin bilgiler. İklim kuşaklarına bağlı ısıl konfor ve çevre kontrolü, pasif iklimlendirme (ısıtma, soğutma, havalandırma ve nemlendirme) ve iç mekân hava kalitesi. Yapılarda su tesisatının temel ilkeleri, ısıtma, soğutma, havaandırma ve iklimlendirme yöntemleri ve bunlara ilişkin mimari standartlar.

ICM 301 - İç Mekan Tasarımı III
Orta derece karmaşık yerleşme ve dolaşım bağlantılarının çözüleceği ve kurum kimliğinin ağırlık kazandığı iç mekân tasarım çözümleri.

ICM 302 - İç Mekan Tasarımı IV
Aydınlatma, iklimsel konfor, akustik gibi konuların ön plana çıktığı iç mekân çözümleri (müze, sergi salonu, spor ve yaşam merkezi, küçük ölçekli sağlık kuruluşu, v.b.). Ölçek: 1/50, 1/20, 1/5. Ön koşul: İÇM 301 İç Mekan Tasarımı III (Atılım Üniversitesi Öğrenci Kayıt-Kabul Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği’nin 14. Maddesinin 2. Paragrafı uyarınca “arasınav ve sınav gerektirmeyen derstir).

ICM 303 - Mobilya Tasarımı
Mobilya tasarım ilkeleri; mobilyayı oluşturan alternatif malzemeler; tasarımı etkileyen fiziksel, ergonomik, psikolojik, ekonomik ve sosyal faktörler; üretim aşamalarının deneyimlenmesi.

ICM 304 - Islak Mekan Tasarımı
Islak hacimlerde (mutfak, banyo, tuvalet vb.) verilerin analizleri ve tasarım ilke-standartları; tasarım ve uygulama açısından malzeme seçimlerinde gerekli kriterler; aydınlatma ve renk kullanımları; elektrik ve su tesisatı gözetilerek proje hazırlama süreci.

ICM 321 - Mimarlık ve Sanat Tarihi III
19. yüzyıl ile 21. yüzyıl zaman aralığında, çağdaş tasarımların temel aldığı felsefe ve anlayışları mimarlık, kent ve sanat tarihinin evrimi görseller, planlar, kesitler ve görünüşler ile karşılaştırmalı olarak irdelenir.

ICM 331 - Aydınlatma
Tüm tasarım stüdyoları için gerekli teorik zemini hazırlamaya yönelik olarak, insan gereksinimleri ve mekan konforu bağlamında aydınlatmanın teknik ve sanatsal içeriğinin aktarılması.

İÇM 333 - Akustik ve Yangın Güvenliği
Bu dersin amacı, mekan akustiği, işitme koşulları, gürültü kontrolü, ve yangın güvenliğinin iç mekân tasarımı sırasında insan ihtiyaçları ve konforu açısından belirleyici yönlerini tanıtmaktır. Akustik ve yangın güvenliği konusunda ilkeler, normlar, sınırlandırıcı etkenler.

ICM 340 - Staj III (Büro)
Bu yaz stajının amacı, öğrencilerin iç mimarlık ve çevre tasarımına yönelik özel ofis ya da kamu kuruluşlarında iç mimari ve mimari tasarım ve çevre tasarımı alanlarında tecrübe kazanmalarını sağlamaktır. Öğrencilerin tasarım proje ve detay çizimleri üretmeleri, ölçme ve sunum teknikleri geliştirmeleri, proje planlama ve geliştirme aşamaları ve tasarımcı-müşteri ilişkileri konularında gözlem yapmaları ve katılımda bulunmaları beklenmektedir. Öğrencilerin staj sırasında ofisteki günlük görevlerini ve katılımlarını günlük olarak yazmaları ve staj bitiminde bir rapor hazırlayarak ilgili dokümanlarla teslim etmeleri beklenmektedir. Ön koşul: İÇM 290 Staj II

ICM 372 - Tasarımda Anlam
Tasarım dilinin oluşumunda biçimden kaynaklanan anlam araştırılarak, biçim ve içerik arasındaki bağlantının kuruluşu; tasarımın, görsel bir metin olarak ele alınarak, göstergebilim kavram ve kuramları çerçevesinde incelenmesi. Biçim yaratımında kültürlerarası benzerlik ve farklılıkları oluşturan etkenlerde imgenin gelişimi, imajlar üzerinde tartışması.

İÇM 401 - İç Mekan Tasarımı V
Yapı yakın çevresinin de iç mekân gibi ele alındığı tasarım sorunlarını, iç-dış mekân ilişkisini ve özgün detayları çözme becerisinin geliştirilmesi (avlulu yapılar, yarı açık çarşılar, v.b.). Ölçek: 1/100, 1/20, detaylar. Ön koşul: İÇM 302 İç Mekan Tasarımı IV (Atılım Üniversitesi Öğrenci Kayıt-Kabul Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği’nin 14. Maddesinin 2. Paragrafı uyarınca “arasınav ve sınav gerektirmeyen derstir).

İÇM 402 - İç Mekan Tasarımı VI
Mimari ihtiyaç programı oluşturma, tasarım dili yaratma,bilimsel karar süreci kullanma gibi becerilerin üzerinde durulduğu tasarım sorunsalları (alış-veriş merkezleri, kültür merkezleri, klinikler, v.b.). Ölçek:1/100, 1/50, 1/20, detaylar. Ön koşul: İÇM 401 İç Mekan Tasarımı V (Atılım Üniversitesi Öğrenci Kayıt-Kabul Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği’nin 14. Maddesinin 2. Paragrafı uyarınca “arasınav ve sınav gerektirmeyen derstir).

İÇM 412 - Portfolyo Tasarımı
Amaç portfolyo hazırlama sürecinin kavranması. Portfolyonun hedef kitlesinin ve sunulacak çalışmaların saptanmasına, sunum biçim ve tekniklerinin belirlenmesine yönelik bilgiler. Özgeçmiş hazırlama ve farklı formatlarda profesyonel portfolyo oluşturma ve iş yaşamına yönelik çalışmalarda tasarımcı-müşteri ilişkisini içeren uygulamalar. Kütüphane kullanımı, fikirlerin grafiksel anlatımı, temel araştırma teknikleri, internet üzerinden araştırma yapılması, resmi yazışma teknikleri, rapor yazımı ve portfolyo hazırlanması hakkında temel bilgiler (Atılım Üniversitesi Öğrenci Kayıt-Kabul Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği’nin 14. Maddesinin 2. Paragrafı uyarınca “arasınav ve sınav gerektirmeyen derstir).

İÇM 421 - Yapım Yönetimi
Bu ders kapsamında, yapı üretim kavramı, yapı üretim süreci ve evrelerinin özellikleri, yapı üretim teknikleri, yapı maliyeti, metraj, keşif yapı maliyetine etki eden faktörler üretkenlik, yapı üretiminde teknoloji, şantiye öncesi ve şantiye işlemleri, kamu ihale yasası ve ilgili yasaların yapı üretimi sürecindeki yeri, ülkemizde inşaat sektörü, proje yönetimi gibi konular hakkında bilgi verilmesi amaçlanır. Proje ve toplam kalite yönetimi, yapı maliyeti, metraj, keşif, uygulama pratiği, yasa ve yönetmelikler gibi konular ise dersin başlıca içeriğini oluşturur.

İÇM 441 - Koruma ve Restorasyon
Tarihi yapıların restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanmasına, eski bir yapının yenilenmesi ve işlevinin değiştirilmesi için yeniden tasarlanmasına yönelik teorik ve uygulamaya yönelik bilgilenmenin sağlanması. Tarihi yapıların mimari bileşenleri ile kurgulanmış stiller arası ilişkilerini restitüsyon araştırmaları ile analiz etme kabiliyetinin geliştirilmesi, çağdaş koruma kuramı ve tekniklerinin anlaşılması, öğrencilerin koruma alanında çağdaş malzeme ve teknolojiyi, yasal ve etik kuralları öğrenmesi.

Seçmeli Dersler

GTM 020 - Engelliler İçin Tasarım
Bu ders, fiziksel engelliler için tasarlanan mekanlara ait özellikler ve bu mekanlar üzerindeki proje çalışmaları ile ilgilidir. Kullanıcı özelliklerinin tanımlanarak, gereksinimleri doğrultusunda, belirlenen mekan türünde uygulama çalışması yapılır (Atılım Üniversitesi Öğrenci Kayıt-Kabul Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği’nin 14. Maddesinin 2. Paragrafı uyarınca “arasınav ve sınav gerektirmeyen derstir).

GTM 024 - Modelaj-Maket
Proje çalışmaları sırasında, öğrencinin kendi maketlerini kendisinin yapmasına yönelik bilgi ve beceri edinmesi için, plastilin, alçı, metal, balsa, gazbet gibi malzemelerin ve özellikle kağıt-karton türevlerinin aşamalar halinde uygulanmasının öğretilmesi.

GTM 025 - Bilgisayarla İleri Sunum I
Bilgisayarla 2B proje renklendirme, gölgelendirme teknikleri, tefriş ifade çalışmaları, mizanpaj ve poster sunum teknikleri, sunumların sözlü ifade, özlü anlatım, vücut dili ile desteklenmesi.

GTM 029 - Araştırma ve Rapor Yazımı
Bu dersin amacı öğrencilere projeleri veya tasarım ile ilgili diğer konular için araştırma yapmaya yönelik teknikleri tanıtmaktır. Derste aynı zamanda, araştırmanın sonuç ve bulgularına ilişkin raporları hazırlama yöntemleri de içerilmektedir. Bu amaçla, öğrencilerden araştırma ve literatür taraması teknikleri, rapor yazımında etik ilkeler ile etkin anlatım stil ve tekniklerini içeren bir araştırma yaparak bunu yazılı olarak sunmaları istenir.

GTM 051 - Kültür Tarihi
Anadoludaki ve dünyadaki eski kültürler, kültür ve uygarlık kavramları, farklı üretim ve teknolojik gelişmeler, toplumsal yapıdaki farklılıklar, anlatılır.

GTM 053 - Moda Tarihi
Mekanın tarihsel süreci içinde gelişmiş olan mobilya ve bileşenleri ile ilgili üsluplarla, bunları belirleyen toplumsal özellikler hakkında bilgi veren bir derstir. Toplumsal olaylarla yaşam tarzının mobilyaya yansıması ve bu doğrultuda onu biçimlendirme kararlarının nasıl oluştuğu incelenir. İlk çağlardan çağdaş döneme kadar mobilyanın gelişim dönemleri araştırılır.

GTM 057 - Sanat Yapıtları Analizi
Eser kritik edebilme amacı doğrultusunda; sanat, sanatçı, sanat eseri, sanat izleyicisi kavramları, Primitif Dönem, Arkaik Dönem, Klasik Dönem, Barok Dönem ve Bilimsel Teknolojik Dönem sanatlarının özellikleri öğretilir. Eleştirinin sujeleri, eleştiride değer kavramları incelenerek tartışılır. Eleştiri çeşitleri anlatılır. Özellikle sanat eserlerinin öznel ve bağlamsal eleştirileri yapılarak öğrenciye eleştirel bir bakış açısı kazandırılır.

GTM 059 - Işık-Renk Teorisi
Renk kuramının temelleri anlatılarak, renk algısı, modelleri ve sistemleri üzerinde durulur. Rengin tarih içinde, mekan tasarımındaki kullanımı ve rengin psikolojik etkisi irdelenir.

GTM 060 - Mekân Analizi
Bu derste, farklı alanlardaki ve kültürlerdeki mekanla, her türlü tasarım ürününün sahip olduğu fiziksel özelliğin içerdiği sosyal ve kültürel kodlar çözümlenir. Tasarımın üretildiği çağın toplumsal, kültürel ve ekonomik gelişmelerine tanıklık etmesinden yola çıkılarak, nasıl üretildiği ve toplumsal tüketimi incelenir. Kültürel değişimin mekana yansımasını anlamaya ve açıklamaya yönelik eleştirel ve çözümleyici bir bakış açısı kazandırmak amaçlanmaktadır.

ICM 353 - Kentsel Tasarım İlkeleri
Kentsel tasarımın potansiyel rolünün, kent planlamasından iç mimarlığa kadar uzanan kapsam içinde kavranmasını sağlar. Kentsel tasarım ile ilgili elemanların, kavramların ve örneklerin incelenmesi ile tasarım fikirlerinin oluşmasına zemin hazırlar.

ICM 354 - Sahne Tasarımı
Tasarım sürecinde iç ve dış hacimlerde salon, sahne ve sahne mekânı bilgisi ve düzeninin, sahne dekoru ve salon çevre düzeninide kapsayacak biçimde, tüm gösterim mekanının biçimsel ve görsel düzeni ile yapılandırılmasıdır.

ICM 361 - Detay Tasarımı
Yapı strüktürü ve malzemeleri ile ilgili detay projelerinin teknik ve üretime yönelik çözümlerini içerir. Bu çözümlerin mekânsal bütünlük içindeki estetik değerlendirmesi üzerinde durulur. İlişkili derslerdeki tasarımlara ait çözümler geliştirilir.

ICM 371 - Mobilya Tarihi
Neolitik Dönem ve Antik Dönemlerde Mobilya, Ortaçağda Mobilya, Romanesk ve Gotik, Anadolu ve Uzak Doğuda Mobilya, Rönesans Dönemi ve Sonrasında Mobilya, Barok, Rokoko, Neoklasisizm ve Mobilya, Art Nouveau Akımı, Art Deco Mobilya, Arts & Crafts Akımı, Avrupa’da Modern Dönemde Mobilya, Mobilya Tasarımında Sürrealist ve Ekspresyonist Yaklaşımlar, Organik Tasarım, Mobilya Tasarımında Kitsch, Pop-Art ve Post Modernist Yaklaşımlar, Türkiye’de Mobilya Tasarımı, Mobilya Tasarımında Sürdürülebilir Yaklaşımlar konularını içerir.

ICM 376 - Türk Sanat Tarihi
Ağırlıklı olarak Türklerin islamiyeti kabulü ile başlayarak, Türklerin sanatsal üretim şekilleri ve kentsel gelişim süreçlerine odaklanılır.

ICM 381 - Ekolojik Tasarım İlkeleri
Yapılı çevrenin ve mimari ürünlerin doğuşundan ölümüne kadar tüm girdi ve çıktıları ile biosferin ekolojik sistemlerine entegre olabileceği, tasarrufa, dönüştürerek tekrar kullanmaya ve çevreye zararlı atık üretmemeye özen gösteren, insan sağlığına önem veren bir yaklaşım olan Ekolojik Tasarıma ya da diğer adı ile Yeşil Tasarıma odaklanmaktadır.

ICM 382 - Uygulamalı Ekolojik Tasarım
(Beşikten Beşiğe) ekolojik tasarım çerçevesinde biyolojik ve teknik kökenli malzemeler ve atık yönetimine odaklanarak, yeniden kullanma ve geri kazanım tekniklerinden hareketle, bir ürünün tasarlanarak imal edilmesi.

MMR 215 - Peyzaj Tasarımına Giriş
Peyzaj mimarlığı tasarımının, mimari tasarımla bütünleşikliğini sağlayan ana kavramlar.

MMR 216 - Vaziyet Planı İlkeleri
Mimari tasarımda vaziyet planlamasına çeşitli yaklaşımlar ve planlama tekniklerinin mimari tasarımda uygulanmaları.

MMR 262 - Sayısal Ortamda Görselleme
Mimari sunum amaçlı görsellerin Adobe-Photoshop yazılımı ile üretilmesi.

MMR 421 - Tasarım Felsefesi
Batı dünyasının 20. yüzyıl tasarımları, tasarım gelişim ilkeleri ve tasarım felsefeleri; Dışavurumculuk, Köprü, Paris Okulu, Kübizm, Fütürizm, Dadaizm, Modernizm, Bauhaus, Konstrüktivizm, Gerçekçilik, Pürizm, Art-Deco, Minimalizm, Sürrealizm, Pop-Art, Post-Modernizm, Konsept Tasarımlar gibi sanat ve tasarım akımları; tasarım ürünleri ve arkalarındaki felsefeler.

MMR 444 - Tarihi Mekanların Analizi
Antik dönem, Avrupa ve Türk- İslam dünyasından seçilen tarihi mekanların gelişimi; yapıların işlevlerinin mekana yansımasını aydınlatan kuramsal bilgiler; konut ve yerleşimlerin sosyal ve coğrafi etmenlerle birlikte gelişimi;seçilen yapıların siyasi, sosyo-kültürel, doğal etkenler ile şehir tarihi, mimari ve sanat tarihi açılarından mimari özellikleri. Ön koşul: MMR 221 Mimarlık Tarihi I ve MMR 222 Mimarlık Tarihi II

Diğer Bölümlerden Alınan Servis Dersleri

ENG121 - Temel İngilizce I
Bu ders öğrencilerin başlangıç düzeyinde iletişim kurmalarına yardımcı olmak için kelime bilgisi, dil bilgisi ve iletişimsel becerilerin geliştirilmesine yönelik etkinlikleri içermektedir. Bu etkinlikler arasında duygular, yiyecek ve içecekler, boş zaman aktiviteleri ve günlük rutinler gibi çeşitli konular yer alır. Öğrencilerin farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olması amacıyla çeşitli kültürlere ait olgular da dersin içeriğine dahildir.

ENG122 - Temel İngilizce II
Bu ders öğrencilerin başlangıç düzeyinde iletişim kurmalarına yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişim becerilerine yönelik etkinlikleri içerir. Bu etkinlikler, ulaşım, seyahat, tarihler, tatiller, para, ve alışveriş konuları çerçevesinde işlenir.

HIST 101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
The decline of the Ottoman Empire and the developments leading to the Turkish Revolution.

HIST 102 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
Foundation of the Turkish Republic and principles of Mustafa Kemal Atatürk

ORY 400 - Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım
Öğrenciler bir dönemde Üniversite genelinde düzenlenecek en az bir ya da bir akademik yılda en az iki sosyal ve kültürel etkinliğe katılmak zorundadır. Etkinlikler bölümlerin web sayfalarından ilan edilmektedir. Öğrenciler katıldıkları her bir etkinlik için katılım sertifikası alırlar. Bu dersten geçer bir not almak için, öğrencilerin bu sertifikaları danışmanlarına teslim etmeleri gerekmektedir.

TURK 101 - Türk Dili I
Türk dilinin tarihsel gelişimi, işleyiş kuralları, sözlü ve yazılı anlatım teknikleri, metinler üzerinde uygulama.

TURK 102 - Türk Dili II
Türk dilinin tarihsel gelişimi, işleyiş kuralları, sözlü ve yazılı anlatım teknikleri, metinler üzerinde uygulama.