Çevre Estetiği (ICM 374) Ders Detayları

Ders Adı: Çevre Estetiği
Kod: ICM 374
Ön Koşul Ders(ler)i: Yok
Amaç: Çevre estetiği alanındaki yaklaşımlar incelenerek doğru bir değer sisteminin oluşturulması ve farkındalıkların yükseltilmesi amaçlanır.
İçerik: Mimari çevreden doğal çevreye kadar uzanan çerçevede, birey ve toplumların dünya ile kurdukları ilişkiler, felsefenin konusu olan estetikten farklı olarak sanatsal yaklaşımlar incelenmesi; Çevre Estetiği kapsamında insanın, çevresini nasıl algıladığı ve üzerindeki baskılarla bedeni arasındaki ilişkinin içtenliğinin sorgulandığı deneysel çalışmaların üretilmesi.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 1
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 4