Yapı Üretiminde Yasal Çerçeve (GTM 062) Ders Detayları

Ders Adı: Yapı Üretiminde Yasal Çerçeve
Kod: GTM 062
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Yapı projelendirme ve üretiminde belirleyici rol oynayan yasalar hakkında genel bilgi verilir. Özellikle imar yasa ve yönetmelikleri ile iş hukukunun mimar ve iç mimarları ilgilendiren hükümleri üzerinde durulur.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 2