Sanat, Mimarlık ve Etik (ICM 373) Ders Detayları

Ders Adı: Sanat, Mimarlık ve Etik
Kod: ICM 373
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Öğrencilere 20. ve 21. yüzyıllardaki sanat ve tasarım pratiklerinin kavramsal sorunsallarını göstermek
İçerik: Sanat ve Mimarlık gibi yaratı alanlarındaki “değişkenliklerin” nedenlerine değinen ve “değişmeyen” unsurların araştırılmasına dönük bir sorgulamadır. Amacı, tasarım felsefesinin içeriğini kavrama konusunda bir anlayış, bir birikim oluşturmak ve bu anlayışın mimarlık ve iç mimarlık gibi alanlardaki uzantılarının düşünülmesini sağlamaktır. Ders, uygarlığın geçirdiği aşamalar, kişiliğin önemi, soyutlamanın değeri, içeriğin anlamı, tekniğin kullanımı, günümüze ait olmanın ne demek olduğu, felsefe ve estetik, zevk, beğeni, geçicilik-kalıcılık, sadelik-basitlik ikilemleri, karmaşıklık, mekan ve benzeri asal, kültürel değerlerin yaratı eylemindeki konumları ve etik (davranış normları) hakkında öğrencileri bilgilendirmektir.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 2