Mekân Analizi (GTM 060) Ders Detayları

Ders Adı: Mekân Analizi
Kod: GTM 060
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı, öğrencilerin herhangi bir mekanın, Göstergebilim’in verileri ışığında, analizini yapmak için ihtiyaç duyacakları teorik temeli sağlamaktır.
İçerik: Bu derste, farklı alanlardaki ve kültürlerdeki mekanla, her türlü tasarım ürününün sahip olduğu fiziksel özelliğin içerdiği sosyal ve kültürel kodlar çözümlenir. Tasarımın üretildiği çağın toplumsal, kültürel ve ekonomik gelişmelerine tanıklık etmesinden yola çıkılarak, nasıl üretildiği ve toplumsal tüketimi incelenir. Kültürel değişimin mekana yansımasını anlamaya ve açıklamaya yönelik eleştirel ve çözümleyici bir bakış açısı kazandırmak amaçlanmaktadır.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 2