Mekân Analizi (ICM 475) Ders Detayları

Ders Adı: Mekân Analizi
Kod: ICM 475
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı, öğrencilerin herhangi bir mekanın, Göstergebilim’in verileri ışığında, analizini yapmak için ihtiyaç duyacakları teorik temeli sağlamaktır.
İçerik: Farklı alanlar ve kültürlerdeki mekanların biçimsel, sosyal ve kültürel açıdan çözümlemeleri; tasarımın üretildiği çağın toplumsal, kültürel ve ekonomik gelişmelerine tanıklık etmesinden yola çıkılarak nasıl üretildiği ve toplumsal tüketimi.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 4