Işık-Renk Teorisi (GTM 059) Ders Detayları

Ders Adı: Işık-Renk Teorisi
Kod: GTM 059
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Öğrencilere görüş ile ilgili prensipleri ve ışık - renk hakkındaki teorik bilgileri aktararak, bu olguların yapılı çevre dâhilindeki davranışlarını analiz edebilme, buradan edinilen bilgi ve deneyimleri projelerde doğru bir şekilde uygulayabilme yetisi kazandırmak.
İçerik: Renk kuramının temelleri anlatılarak, renk algısı, modelleri ve sistemleri üzerinde durulur. Rengin tarih içinde, mekan tasarımındaki kullanımı ve rengin psikolojik etkisi irdelenir.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 2