Tasarım Felsefesi (MMR 421) Ders Detayları

Ders Adı: Tasarım Felsefesi
Kod: MMR 421
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Batı dünyasının 20. yüzyıl tasarımları, tasarım gelişim ilkeleri ve tasarım felsefeleri; Dışavurumculuk, Köprü, Paris Okulu, Kübizm, Fütürizm, Dadaizm, Modernizm, Bauhaus, Konstrüktivizm, Gerçekçilik, Pürizm, Art-Deco, Minimalizm, Sürrealizm, Pop-Art, Post-Modernizm, Konsept Tasarımlar gibi sanat ve tasarım akımları; tasarım ürünleri ve arkalarındaki felsefeler.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 3