Tasarım Felsefesi (ICM 474) Ders Detayları

Ders Adı: Tasarım Felsefesi
Kod: ICM 474
Ön Koşul Ders(ler)i: Yok
Amaç: Tasarım sürecindeki farklı eğilimlerin altında yatan düşüncelerin anlaşılması amaçlanmaktadır. Geçmişten günümüze kadar felsefe düşünürleri temel alınarak tasarım örnekleri tartışılır ve mesleki düşünce biçimi kazandırmak hedeflenir.
İçerik: Tasarımın oluşumuna ilişkin düşünsel altyapı; genel felsefenin gelişim aşaması ve terimleri incelenerek, tasarım ve estetik arasındaki ilişki.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 4