Sanat Yapıtları Analizi (GTM 057) Ders Detayları

Ders Adı: Sanat Yapıtları Analizi
Kod: GTM 057
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Öğrenciler, içinde yaşadıkları çevrenin ve zamanın mimari yapıları, mimari detayları ve fonksiyonlarını ve üslup özelliklerini tanıyabilme, sentez ve analiz edebilme becerisi kazandırmak.
İçerik: Eser kritik edebilme amacı doğrultusunda; sanat, sanatçı, sanat eseri, sanat izleyicisi kavramları, Primitif Dönem, Arkaik Dönem, Klasik Dönem, Barok Dönem ve Bilimsel Teknolojik Dönem sanatlarının özellikleri öğretilir. Eleştirinin sujeleri, eleştiride değer kavramları incelenerek tartışılır. Eleştiri çeşitleri anlatılır. Özellikle sanat eserlerinin öznel ve bağlamsal eleştirileri yapılarak öğrenciye eleştirel bir bakış açısı kazandırılır.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 2