Sanat Yapıtları Analizi (ICM 473) Ders Detayları

Ders Adı: Sanat Yapıtları Analizi
Kod: ICM 473
Ön Koşul Ders(ler)i: Yok
Amaç: Farklı dönem ve coğrafyalardan, farklı kültürlere ait sanatçıları ve sanat eserlerini tanımak; tarihsel süreçte sanat eserlerini etkileyen başlıca olaylar hakkında bilgi sahibi olmak; sanat eserlerini tanımlama, analiz etme ve eleştirel düşünebilme becerisini kazanmak.
İçerik: Sanat ve Sanatçı kavramları; İkonoloji kavramı; Paleolitik ve Neolitik Dönem Sanatı; Antik Çağ Uygarlıklarında Sanat; Orta Çağ Döneminde Sanat; Rönesans Döneminden Modern Döneme Sanat konuları.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 4