Çağdaş Sanat Akımları (ICM 477) Ders Detayları

Ders Adı: Çağdaş Sanat Akımları
Kod: ICM 477
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Dersin amacı öğrencilerin 19.yy’ın ikinci yarısından başlayarak Avrupa ve Amerika’da görülen sanat ve tasarım dünyasındaki dönüşümü, bu dönüşümün altındaki fikirleri ve çağdaş sanat alanına olan etkilerini anlayabilmelerini sağlamaktır. Günümüzdeki tasarım dünyasını şekillendiren bu sanat akımlarının analiz edilmesi ve anlaşılması, öğrencilere projelerinde tasarım fikirlerini oluşturmakta ve olgunlaştırmakta fayda sağlayacaktır.
İçerik: Çağdaş sanat akımlarını kavratmak amacıyla Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki yeni dünya düzeni, bilim ve teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan sanat akımları incelenir. Dadaizm, Sürrealizm, Süpermatizm, Kübizm, Pop Art, Op Art, Happening, Kavramsal Sanat, Video Sanatı, Aksiyon Resmi, Art and Craft, Enstelasyon, Konsüktivzm, Kinetik Sanat gibi akımlar örneklerle anlatılarak öğrencilere bilim-teknoloji, toplumsal yapı, gibi değişkenlerle sanat arasındaki ilişkiyi kurma becerisi kazandırılır.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 4