Mobilya Tarihi (ICM 371) Ders Detayları

Ders Adı: Mobilya Tarihi
Kod: ICM 371
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Farklı mobilya tasarımlarının ortaya çıkışını ve dönüşümünü incelemek; tarihsel süreçte mobilya tasarımlarını etkileyen başlıca olaylar hakkında bilgi sahibi olmak; başlıca tasarımcıları ve tasarımları öğrenmek.
İçerik: Farklı dönemlerde mobilya tasarımının gelişim süreci; Mobilya Tasarımında Sürrealist ve Ekspresyonist Yaklaşımlar; organik tasarım; mobilya tasarımında Kitsch, Pop-Art ve Post Modernist yaklaşımlar; Türkiye’de mobilya tasarımı; mobilya tasarımında sürdürülebilir yaklaşımlar.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 4