Mobilya Tarihi (ICM 371) Ders Detayları

Ders Adı: Mobilya Tarihi
Kod: ICM 371
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Farklı mobilya tasarımlarının ortaya çıkışını ve dönüşümünü incelemek; tarihsel süreçte mobilya tasarımlarını etkileyen başlıca olaylar hakkında bilgi sahibi olmak; başlıca tasarımcıları ve tasarımları öğrenmek.
İçerik: Neolitik Dönem ve Antik Dönemlerde Mobilya, Ortaçağda Mobilya, Romanesk ve Gotik, Anadolu ve Uzak Doğuda Mobilya, Rönesans Dönemi ve Sonrasında Mobilya, Barok, Rokoko, Neoklasisizm ve Mobilya, Art Nouveau Akımı, Art Deco Mobilya, Arts & Crafts Akımı, Avrupa’da Modern Dönemde Mobilya, Mobilya Tasarımında Sürrealist ve Ekspresyonist Yaklaşımlar, Organik Tasarım, Mobilya Tasarımında Kitsch, Pop-Art ve Post Modernist Yaklaşımlar, Türkiye’de Mobilya Tasarımı, Mobilya Tasarımında Sürdürülebilir Yaklaşımlar konularını içerir.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 2