Moda Tarihi (GTM 053) Ders Detayları

Ders Adı: Moda Tarihi
Kod: GTM 053
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Moda Tarihi II Dersini tamamlayan öğrenci; sosyolojik ve tarihsel açıdan giyim ve moda kavramı, moda oluşumu, moda yönelimleri, moda teorileri, modanın etkileri ile modacılar ile stilleri ve moda trendleri hakkında mesleki davranışlar kazanır.
İçerik: Mekanın tarihsel süreci içinde gelişmiş olan mobilya ve bileşenleri ile ilgili üsluplarla, bunları belirleyen toplumsal özellikler hakkında bilgi veren bir derstir. Toplumsal olaylarla yaşam tarzının mobilyaya yansıması ve bu doğrultuda onu biçimlendirme kararlarının nasıl oluştuğu incelenir. İlk çağlardan çağdaş döneme kadar mobilyanın gelişim dönemleri araştırılır.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 2