Türk Sanat Tarihi (ICM 376) Ders Detayları

Ders Adı: Türk Sanat Tarihi
Kod: ICM 376
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Özellikle Orta Asya ve Anadolu’ya yayılmış olan Türk Sanatının gelişimini tarihsel arka planını kavraması.
İçerik: Türklerin islamiyeti kabulü ile başlayarak, Türklerin sanatsal üretim şekilleri ve kentsel gelişim süreçleri.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 4