Tarihi Yapılarda Rölöve (ICM 471) Ders Detayları

Ders Adı: Tarihi Yapılarda Rölöve
Kod: ICM 471
Ön Koşul Ders(ler)i: Yok
Amaç: Tarihi yapılarda araştırma, belgeleme, ölçme tekniklerinin; analiz yöntemlerinin; çağdaş restorasyon ilkeleri doğrultusunda metodolojinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
İçerik: Tarihi yapıların ölçülmesi ile ilgili geleneksel ve optik ölçme teknikleri; seçilen tarihi bir yapının rölöve projesinin hazırlanması kapsamında ön araştırma ve belgeleme çalışmaları; çizim tekniklerinin açıklanması, hazırlanan 1/50, 1/20, 1/10 ölçekli rölöveler üzerine hasarların, farklı dönem izlerinin belirtilmesi.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 1
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 4