Tarihi Yapılarda Rölöve (GTM 035) Ders Detayları

Ders Adı: Tarihi Yapılarda Rölöve
Kod: GTM 035
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Tarihi yapılarda araştırma, belgeleme, ölçme tekniklerinin; analiz yöntemlerinin; çağdaş restorasyon ilkeleri doğrultusunda metodolojinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
İçerik: Ders, kültür varlığı niteliği taşıyan yapılarda ölçme ve bunları çizme yöntemlerini öğretmeyi amaçlar. Tarihi ve mimari değer taşıyan yapıların grafik olarak belgelenmesi ile ilgili yöntemler öğretilir. Ölçme ve çizim teknikleri öğretildikten sonra, bir yapı üzerinde uygulama yaptırılır. Yapı, sosyo-ekonomik değeri, tasarım ilkeleri, taşıyıcı sistem, malzeme ve yapım teknikleri açısından irdelenir. Ders mimari fotoğraflar ve ölçekli çizimler içeren ödevler ile desteklenir.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 1
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 3