Araştırma ve Rapor Yazımı (ICM 493) Ders Detayları

Ders Adı: Araştırma ve Rapor Yazımı
Kod: ICM 493
Ön Koşul Ders(ler)i: Yok
Amaç: Araştırma teknikleri kullanılarak doğru bir araştırmanın yapılması ve bu araştırma verileriyle akademik rapor hazırlama yöntemlerinin kavratılması amaçlanmaktadır.
İçerik: Araştırma sürecinin tanımlanması ve analiz edilmesi; araştırma yöntemleri ve araştırma teknikleri; yapılan araştırmaların elde edilen verilerini kullanarak rapor hazırlama.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 1
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 4