Araştırma ve Rapor Yazımı (GTM 029) Ders Detayları

Ders Adı: Araştırma ve Rapor Yazımı
Kod: GTM 029
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Derste, araştırma teknikleri kullanılarak doğru bir araştırmanın yapılmasının ve bu araştırma verileriyle akademik rapor hazırlama yöntemlerinin kavratılması amaçlanmaktadır.
İçerik: Bu dersin amacı öğrencilere projeleri veya tasarım ile ilgili diğer konular için araştırma yapmaya yönelik teknikleri tanıtmaktır. Derste aynı zamanda, araştırmanın sonuç ve bulgularına ilişkin raporları hazırlama yöntemleri de içerilmektedir. Bu amaçla, öğrencilerden araştırma ve literatür taraması teknikleri, rapor yazımında etik ilkeler ile etkin anlatım stil ve tekniklerini içeren bir araştırma yaparak bunu yazılı olarak sunmaları istenir.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 1
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 3