Desen (GTM 027) Ders Detayları

Ders Adı: Desen
Kod: GTM 027
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Bu derste öğrencinin sağlam bir algı gücüne ve çizim becerisine ulaşması amaçlanır. Ders kapsamında desen teknikleri tanıtılır, oran-hareket-yerleştirme ve çizgi estetiği üzerinde durulur, konstrüktif çizgilerle üçüncü boyut ve çizgisel tonlamalarla ışık-gölge, hacim konuları aktarılarak öğrencinin doğru, sağlam ve estetik desen çizebilme ve yaratabilme seviyesine gelmesi hedeflenir. Sanatçıların desen çalışmalarından seçilen örnekler incelenerek değerlendirilir; reprodüksiyon çalışmaları yaptırılır. Kuru ve keçeli kalem, kuru pastel, ekolin, sulu boya ve guaj boya ile obje çalışmaları, yorumlama çalışmaları, portre çalışmaları yaptırılır, hızlı çizim teknikleri, alternatif teknikler, kroki, figüre kimlik kazandırma, figüre hareket kazandırma, figürü giydirme gibi konular grafik sanatlar alanı da düşünülerek farklı malzeme ile hayvan ve obje çizim teknikleri öğretilir, konulara ilişkin örnekler incelenir.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 1
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 3