Detay Tasarımı (ICM 361) Ders Detayları

Ders Adı: Detay Tasarımı
Kod: ICM 361
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Proje fikrinin pekiştirilmesi amacıyla detayların çözümlenmesi için konvansiyonel ve/veya konvansiyon dışı teknik ve üretim metotlarının uygulamalı olarak öğretilmesidir.
İçerik: Yapı strüktürü ve malzemeleri ile ilgili detay projelerinin teknik ve üretime yönelik çözümleri ve bu çözümlerin mekansal bütünlük içindeki estetik değerlendirmesi.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 1
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 4