Kentsel Tasarım İlkeleri (ICM 353) Ders Detayları

Ders Adı: Kentsel Tasarım İlkeleri
Kod: ICM 353
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Kentsel tasarımı, fonksiyonel ve biçimsel açıdan inceleyerek yaşam kalitesi üzerindeki rolünü ekonomik, sosyal ve kültürel bağlamda kavramak.
İçerik: Kentsel tasarımın potansiyel rolünün, kent planlamasından iç mimarlığa kadar uzanan kapsam içinde kavranması; kentsel tasarım ile ilgili elemanların, kavramların ve örneklerin incelenmesi ile tasarım fikirlerinin oluşması.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 1
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 4