Yapım Yönetimi (ICM 411) Ders Detayları

Ders Adı: Yapım Yönetimi
Kod: ICM 411
Ön Koşul Ders(ler)i: Yok
Amaç: Eğitim süresi içinde verilen her türlü bilgi ve uygulamanın yapı üretimi ve üretim süreci, iş ortamı ve uygulama çevrelerindeki rolü ve etkinliği, proje ve yapım yönetimi hakkında bilgiler verilir.
İçerik: Proje ve toplam kalite yönetimi, yapı maliyeti, metraj, keşif, uygulama pratiği, yasa ve yönetmelikler dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 4