Yapım Yönetimi (İÇM 421) Ders Detayları

Ders Adı: Yapım Yönetimi
Kod: İÇM 421
Ön Koşul Ders(ler)i: Yok
Amaç: Eğitim süresi içinde verilen her türlü bilgi ve uygulamanın yapı üretimi ve üretim süreci, iş ortamı ve uygulama çevrelerindeki rolü ve etkinliği, proje ve yapım yönetimi hakkında bilgiler verilir.
İçerik: Bu ders kapsamında, yapı üretim kavramı, yapı üretim süreci ve evrelerinin özellikleri, yapı üretim teknikleri, yapı maliyeti, metraj, keşif yapı maliyetine etki eden faktörler üretkenlik, yapı üretiminde teknoloji, şantiye öncesi ve şantiye işlemleri, kamu ihale yasası ve ilgili yasaların yapı üretimi sürecindeki yeri, ülkemizde inşaat sektörü, proje yönetimi gibi konular hakkında bilgi verilmesi amaçlanır. Proje ve toplam kalite yönetimi, yapı maliyeti, metraj, keşif, uygulama pratiği, yasa ve yönetmelikler gibi konular ise dersin başlıca içeriğini oluşturur.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5