İç Mekan Tasarımı VI (ICM 402) Ders Detayları

Ders Adı: İç Mekan Tasarımı VI
Kod: ICM 402
Ön Koşul Ders(ler)i: ICM 401 – İç Mekan Tasarımı V
Amaç: Edinilmiş iç mekân tasarlama becerilerine ek olarak mimari ihtiyaç programı oluşturma, bilimsel karar süreci kullanma becerilerinin öğrenilmesi
İçerik: Alış-veriş merkezleri, kültür merkezleri, klinikler gibi yapıların iç tasarım sürecinde yapılması gereken mimari ihtiyaç programı oluşturulur, tasarım dili yaratılır, bilimsel karar süreci yöntemleri kullanılır.
Dönemi: Bahar
Teori: 4
Uygulama: 6
Laboratuar: 0
Kredi: 7
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 12