İç Mekan Tasarımı VI (İÇM 402) Ders Detayları

Ders Adı: İç Mekan Tasarımı VI
Kod: İÇM 402
Ön Koşul Ders(ler)i: İÇM 401 – İç Mekan Tasarımı V
Amaç: Mimari ihtiyaç programı oluşturma, tasarım dili yaratma, bilimsel karar süreci kullanma becerilerinin öğrenilmesi
İçerik: Mimari ihtiyaç programı oluşturma, tasarım dili yaratma,bilimsel karar süreci kullanma gibi becerilerin üzerinde durulduğu tasarım sorunsalları (alış-veriş merkezleri, kültür merkezleri, klinikler, v.b.). Ölçek:1/100, 1/50, 1/20, detaylar. Ön koşul: İÇM 401 İç Mekan Tasarımı V (Atılım Üniversitesi Öğrenci Kayıt-Kabul Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği’nin 14. Maddesinin 2. Paragrafı uyarınca “arasınav ve sınav gerektirmeyen derstir).
Dönemi: Bahar
Teori: 4
Uygulama: 6
Laboratuar: 0
Kredi: 7
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 16