Koruma ve Restorasyon (ICM 421) Ders Detayları

Ders Adı: Koruma ve Restorasyon
Kod: ICM 421
Ön Koşul Ders(ler)i: Yok
Amaç: Çağdaş koruma kuramı, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması konusunda teorik ve uygulamaya yönelik eğitim verilmesi.
İçerik: Taşınmaz Kültür Varlıklarında restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanmasına, eski bir yapının yenilenmesi ve işlevinin değiştirilmesi için yeniden tasarlanmasına yönelik teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 4