Koruma ve Restorasyon (İÇM 441) Ders Detayları

Ders Adı: Koruma ve Restorasyon
Kod: İÇM 441
Ön Koşul Ders(ler)i: Yok
Amaç: Çağdaş Koruma Kuramı, Restitüsyon ve Restorasyon Projelerinin Hazırlanması Konusunda Teorik ve Uygulamaya Yönelik Eğitim Verilmesi.
İçerik: Tarihi yapıların restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanmasına, eski bir yapının yenilenmesi ve işlevinin değiştirilmesi için yeniden tasarlanmasına yönelik teorik ve uygulamaya yönelik bilgilenmenin sağlanması. Tarihi yapıların mimari bileşenleri ile kurgulanmış stiller arası ilişkilerini restitüsyon araştırmaları ile analiz etme kabiliyetinin geliştirilmesi, çağdaş koruma kuramı ve tekniklerinin anlaşılması, öğrencilerin koruma alanında çağdaş malzeme ve teknolojiyi, yasal ve etik kuralları öğrenmesi.
Dönemi: Güz
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 3