Akustik ve Yangın Güvenliği (İÇM 333) Ders Detayları

Ders Adı: Akustik ve Yangın Güvenliği
Kod: İÇM 333
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Tüm tasarım stüdyoları için gerekli teorik zemini hazırlamaya yönelik olarak, insan gereksinimleri ve mekan konforu bağlamında akustik ve gürültü kontrolu yanısıra, yangın güvenliğine ilişkin pasif tasarım kurallarının aktarılması amaçlanmaktadır.
İçerik: Bu dersin amacı, mekan akustiği, işitme koşulları, gürültü kontrolü, ve yangın güvenliğinin iç mekân tasarımı sırasında insan ihtiyaçları ve konforu açısından belirleyici yönlerini tanıtmaktır. Akustik ve yangın güvenliği konusunda ilkeler, normlar, sınırlandırıcı etkenler.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 4