Mimarlık ve Sanat Tarihi II (ICM 222) Ders Detayları

Ders Adı: Mimarlık ve Sanat Tarihi II
Kod: ICM 222
Ön Koşul Ders(ler)i: ICM 221 Mimarlık ve Sanat Tarihi I
Amaç: Tarihsel süreç içinde mimarlık ve sanatın gelişimini, kültürlerarası etkileşim ve farklılıkları tanımak ve anlamak
İçerik: 15. yüzyıl ve 18. yüzyıl zaman aralığında mimarlık ve sanatın tarihsel gelişimi, coğrafi farklılıklar ile sosyokültürel etkileşimlerin görseller, plan v.b. eşliğinde karşılaştırmalı olarak incelenmesi.
Dönemi: Bahar
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 3