Tasarımda Anlam (ICM 322) Ders Detayları

Ders Adı: Tasarımda Anlam
Kod: ICM 322
Ön Koşul Ders(ler)i: Yok
Amaç: Tasarımcının, görsel olarak izlenmeye ve işlevsel olarak hizmet vermeye başlamış olan mekanın yarattığı etkileri ve bileşenlerini analiz edebilmesi amaçlanmaktadır.
İçerik: Tasarım dilinin oluşumunda biçimden kaynaklanan anlam araştırılarak, biçim ve içerik arasındaki bağlantının kuruluşu; tasarımın, görsel bir metin olarak ele alınarak, göstergebilim kavram ve kuramları çerçevesinde incelenmesi. Biçim yaratımında kültürlerarası benzerlik ve farklılıkları oluşturan etkenlerde imgenin gelişimi, imajlar üzerinde tartışması.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 4