İç Mekan Tasarımı IV (ICM 302) Ders Detayları

Ders Adı: İç Mekan Tasarımı IV
Kod: ICM 302
Ön Koşul Ders(ler)i: ICM 301 İç Mekan Tasarımı III
Amaç: Detaylı ön araştırmanın iç mekân ve yakın çevresinin tasarımına yansıtılmasıdır. İç mekân tasarımının ve yakın çevresinin teknik gereksinmeleriyle birlikte detaylarının düşünülmesi, doğru çizim ve etkili görsel sunumlarla aktarılması hedeflenmektedir.
İçerik: Aydınlatma, iklimsel konfor, akustik gibi konuların ön plana çıktığı iç mekân çözümleri (müze, sergi salonu, spor ve yaşam merkezi, küçük ölçekli sağlık kuruluşu, v.b.). Ölçek: 1/50, 1/20, 1/5. Ön koşul: İÇM 301 İç Mekan Tasarımı III (Atılım Üniversitesi Öğrenci Kayıt-Kabul Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği’nin 14. Maddesinin 2. Paragrafı uyarınca “arasınav ve sınav gerektirmeyen derstir).
Dönemi: Bahar
Teori: 4
Uygulama: 6
Laboratuar: 0
Kredi: 7
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 12