Çevre Psikolojisi (ICM 242) Ders Detayları

Ders Adı: Çevre Psikolojisi
Kod: ICM 242
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Fiziksel çevreye olan farkındalık düzeyinin artırılması, toplumsal ve kişisel ölçekteki davranışların anlaşılması hedeflenmektedir. Bunun sonucunda, algının değerlendirilmesi ve yeni çevrelere yönelik doğru çalışmalar yapılabilmesi amaçlanır.
İçerik: İnsan ve fiziksel çevre ilişkisindeki sebepler ve etkileri; insan-çevre etkileşimini inceleyen Çevre Psikolojisinin temel kabullerine göre, insan algısının ve sonuçta davranışını etkileyen fiziksel çevrenin, hem kişisel hem de sosyal ve kültürel açılardan tartışılması
Dönemi: Bahar
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 2