İç Mekan Tasarımı II (ICM 202) Ders Detayları

Ders Adı: İç Mekan Tasarımı II
Kod: ICM 202
Ön Koşul Ders(ler)i: ICM 201 İç Mekan Tasarımı I
Amaç: İç Mimarlık öğrencilerinin problem belirleme, algılama, sorgulama,analiz etme,sentezleme,çözme,karar verme ve çözüm üretme, yaratma yeteneklerinin geliştirilmesi; öğrenciyi sorunsalı daha fazla olan üst projelerin çözümlerine hazırlamak ; onlara etüt , takdim aşamalarında üç boyutlu düşünme ve ifade etme yeteneği kazandırmak. Öğrenciye, tasarım kararlarını alırken, tasarım ilke ve öğelerini kullanma, çevresel verileri değerlendirme, tema-kavram dâhilinde farklı iç ve dış mekânlar üretme, kullanıcıya vermek istediği mesajı yakın çevre tasarımının katkısı ile yansıtan özgün mekân yaratma becerisini kazandırmak.
İçerik: Ders, çok karmaşık olmayan insan-çevre ilişkilerini içeren bir iç mekan (konut)değerlendirme sorununu barındırır. Tasarımda işlev ilişkilerinin, engeli olan ve engeli olmayan kullanıcı gruplarına ilişkin bir şekilde biçimlendirmenin, yaratıcı becerilerle oluşumunun sağlandığı bir çalışma sürecini içerir.
Dönemi: Bahar
Teori: 4
Uygulama: 6
Laboratuar: 0
Kredi: 7
Web: http://ict.atilim.edu.tr
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 12