İç Mekan Tasarımı II (İÇM 202) Ders Detayları

Ders Adı: İç Mekan Tasarımı II
Kod: İÇM 202
Ön Koşul Ders(ler)i: İç Mekan Tasarımı I
Amaç: İç Mimarlık öğrencilerinin problem belirleme, algılama, sorgulama,analiz etme,sentezleme,çözme,karar verme ve çözüm üretme, yaratma yeteneklerinin geliştirilmesi; öğrenciyi sorunsalı daha fazla olan üst projelerin çözümlerine hazırlamak ; onlara etüd , takdim aşamalarında üç boyutlu düşünme ve ifade etme yeteneği kazandırmak. Öğrenciye, tasarım kararlarını alırken, tasarım ilke ve öğelerini kullanma, çevresel verileri değerlendirme, tema-konsept dâhilinde farklı iç ve dış mekânlar üretme, kullanıcıya vermek istediği mesajı yakın çevre tasarımının katkısı ile yansıtan özgün mekân yaratma becerisini kazandırmak.
İçerik: Bu dersin amacı basit mekan organizasyonu, işlevsellik, etkili atmosfer yaratma becerilerinin geliştirilmesidir. Tipik uygulama konusu bir yaşam biriminin (ev, apartman dairesi, loft, ev-ofis, v.b.) yeni ihtiyaçlar veya yeni kişiler için dönüştürülmesidir; ölçek 1/50, 1/20. Ön koşul: İÇM 201 İç Mekan Tasarımı I (Atılım Üniversitesi Öğrenci Kayıt-Kabul Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği’nin 14. Maddesinin 2. Paragrafı uyarınca “arasınav ve sınav gerektirmeyen derstir).
Dönemi: Bahar
Teori: 4
Uygulama: 6
Laboratuar: 0
Kredi: 7
Web: http://ict.atilim.edu.tr
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 11