Yapı ve Strüktür (ICM 215) Ders Detayları

Ders Adı: Yapı ve Strüktür
Kod: ICM 215
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Öncelikli olarak var olan binalara ilişkin onarım, yenileme, değiştirme, dönüştürme, ekleme, çıkartma vb. önermelerde bulunabilinmesi için gerekli olan temel kavramları ve strüktür prensiplerinin öğrenilmesini amaçlar. Bunların yanı sıra başarılı bina, mekan ve objelerin strüktürlerinin incelenmesi ile proje okuma becerilerinin geliştirilmesi ve tasarımlarında yaratıcı fikirler oluşması amaçlanmaktadır.
İçerik: Strüktür temel kavramları, prensipleri, yapısal yükler ve strüktürel davranışlar, alternatif strüktürler, örneklerle strüktür incelemesi ve proje okuma, strüktürel ve yapısal uygunluk, alternatif strüktürel önermeler dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Dönemi: Güz
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 2