İç Mekan Tasarımı I (ICM 201) Ders Detayları

Ders Adı: İç Mekan Tasarımı I
Kod: ICM 201
Ön Koşul Ders(ler)i: ICM 102 İç Mimarlıkta Temel Tasarım II
Amaç: İç Mimarlık öğrencilerinin problem belirleme, algılama, sorgulama,analiz etme,sentezleme,çözme,karar verme ve çözüm üretme, yaratma yeteneklerinin geliştirilmesi; öğrenciyi sorunsalı daha fazla olan üst projelerin çözümlerine hazırlamak ; onlara etüd , sunum aşamalarında üç boyutlu düşünme ve ifade etme yeteneği kazandırmak.
İçerik: Ders; çok karmaşık olmayan insan-çevre ilişkilerini içeren bir iç mekân değerlendirme sorununu barındırır. Tasarımda işlev ilişkilerinin ele alındığı, biçimlendirmenin yaratıcı becerilerle oluşumunun sağlandığı bir çalışma sürecini içerir.
Dönemi: Güz
Teori: 4
Uygulama: 6
Laboratuar: 0
Kredi: 7
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 12