İç Mekan Tasarımı I (İÇM 201) Ders Detayları

Ders Adı: İç Mekan Tasarımı I
Kod: İÇM 201
Ön Koşul Ders(ler)i: Temel Tasarım II
Amaç: Bu ders iki küçük çalışmadan oluşur. Birinci uygulamanın hedefi, temel tasarımda elde edilen yaratıcılık alışkanlığının geliştirilerek sürdürülmesi ve mekânı çevresi ve dış kabuğu ile tasarlama sorunsallarının algılanmasının sağlanmasıdır: Küçük bağımsız bir yapının tasarımı (büfe, bungalov, v.b.); ölçek 1/20 – 1/10, maket. İkinci çalışma ise, malzeme ve detayları tanıma, tasarımı sınırlandırıcı basit sorunların üstesinden gelebilme üzerine yoğunlaşmaktadır: Bir yapı içinde yer alan tek bir mekânın tasarımı (dükkân, doktor muayenehanesi, v.b.); ölçek 1/20 – 1/5).
İçerik: Bu ders iki küçük çalışmadan oluşur. Birinci uygulamanın hedefi, temel tasarımda elde edilen yaratıcılık alışkanlığının geliştirilerek sürdürülmesi ve mekânı çevresi ve dış kabuğu ile tasarlama sorunsallarının algılanmasının sağlanmasıdır: Küçük bağımsız bir yapının tasarımı (büfe, bungalov, v.b.); ölçek 1/20 – 1/10, maket. İkinci çalışma ise, malzeme ve detayları tanıma, tasarımı sınırlandırıcı basit sorunların üstesinden gelebilme üzerine yoğunlaşmaktadır: Bir yapı içinde yer alan tek bir mekânın tasarımı (dükkân, doktor muayenehanesi, v.b.); ölçek 1/20 – 1/5). Ön koşul: İÇM 102 Temel Tasarım II (Atılım Üniversitesi Öğrenci Kayıt-Kabul Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği’nin 14. Maddesinin 2. Paragrafı uyarınca “arasınav ve sınav gerektirmeyen derstir).
Dönemi: Güz
Teori: 4
Uygulama: 6
Laboratuar: 0
Kredi: 7
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 13