Mimarlık ve Sanat Tarihi I (ICM 221) Ders Detayları

Ders Adı: Mimarlık ve Sanat Tarihi I
Kod: ICM 221
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Tarihsel süreç içinde mimarlık ve sanatın gelişimini, kültürlerarası etkileşim ve farklılıkları tanımak, anlamak.
İçerik: Paleotik dönem ile 14. yüzyıl zaman aralığında mimarlığın ve sanatın tarihsel gelişimi, coğrafi farklılıklar, sosyokültürel ve sosyo-mekansal etkileşimleri görseller, planlar, kesitler ve görünüşler ile birlikte karşılaştırmalı olarak incelenir.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 3