İç Mimarlıkta Temel Tasarım II (ICM 102) Ders Detayları

Ders Adı: İç Mimarlıkta Temel Tasarım II
Kod: ICM 102
Ön Koşul Ders(ler)i: İç Mimarlıkta Temel Tasarım I
Amaç: Ders, ön koşulu olan ICM 101 Temel Tasarım I dersinde öğretilen tasarımın temel kavramları ile ilgili genel bilginin, gelişmiş ve daha detaylı olarak kullanılmasını hedefler. Soyutlama ve biçimlere/formlara ilişkin dilin ayrıntılı bir şekilde kavratılmasını amaçlar. Düzlemler ve çizgisel elemanlar aracılığı ile hacimlerin organizasyonunu tanımlanmış işlevlere yönelik kurgulanmasını temel alır. Özellikle üç boyutlu kompozisyon oluşturan öğelerin kavratılması ve tasarım süreci becerilerinin kazandırılması dersin önemli hedeflerindendir.
İçerik: Tasarım sürecinin bir problem çözme yolu olduğu, yönteminin ise yap-boz sistematiğine dayandığı, sonuca deneyerek ulaşılabildiği ve biçimsel sentezlere ulaşmanın yolları gibi konuları içerir. Diğer tasarım alanlarındaki görsel malzeme örnekleri ile tasarım kavramlarını irdeler.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 4
Uygulama: 6
Laboratuar: 0
Kredi: 7
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 12