Teknik Çizim I (ICM 111) Ders Detayları

Ders Adı: Teknik Çizim I
Kod: ICM 111
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Öğrencilerin mimari anlatım ve çizim tekniklerini geliştirmek, 2 ve 3 boyutlu ifade edebilme becerilerini kazandırmak. Kurallı mimari anlatım tekniklerini ve ilgili standartları öğreterek uygulamalarla pekiştirmek, mimari anlatım dilindeki ortak kabullerin oluşmasını sağlamak
İçerik: Tüm tasarım ve sunum aşamaları sürecinde yapılacak teknik çizimleri kurallarına uygun ve eksiksiz çizme yetisini kazanmak adına çalışmalar içerir.
Dönemi: Güz
Teori: 2
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 7