İç Mimariye Giriş (ICM 121) Ders Detayları

Ders Adı: İç Mimariye Giriş
Kod: ICM 121
Ön Koşul Ders(ler)i: Yok
Amaç: Meslek alanının tanıtılması ve diğer disiplinlerle ilişkisinin aktarılmasını içerir. Mekân problemlerinin çözümüne ilişkin aşamaların, temel tasarım ilke ve elemanları doğrultusundaki gelişimi somut örnekler üzerinde tartışılır. Mekan bileşenlerinin, fonksiyon ve estetik ilişkisi irdelenir.
İçerik: Meslek alanı ve diğer disiplinlerle ilişkisi; mekân tasarımı problemlerinin çözümüne ilişkin aşamaların, temel tasarım ilke ve elemanları doğrultusundaki gelişimi; mekân bileşenlerinin, fonksiyon ve estetik ilişkisi; diğer sanat alanları ile kültürel bakış kazandırmak üzerine çalışmalar.
Dönemi: Güz
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 3