İç Mimarlıkta Temel Tasarım I (ICM 101) Ders Detayları

Ders Adı: İç Mimarlıkta Temel Tasarım I
Kod: ICM 101
Ön Koşul Ders(ler)i: Yok
Amaç: Ders, temel tasarım kavramlarının ve tasarım dilinin uygulamalı örneklerle öğretilmesi esasını temel alır. Bu amaçla öğrencilerin, eleştiriler aracılığı ile tasarım dilini kavramak ve el ve zihin becerilerini geliştirmek için uygulamaya yönelik çalışmalar yapmasını sağlar. Soyutlama ve biçimlere ilişkin dilin tanıtılması ve bu dili kullanma becerisini geliştirmeyi amaçlar. İki ve üç boyutlu kompozisyon oluşturan öğelerin kavratılması ve tasarım süreci becerilerinin kazandırılması dersin önemli hedeflerindendir.
İçerik: Kompozisyonların elemanları arasındaki ilişkiler ağını kurgulamaya yönelik temel ilkeler aktarılır ve yaparken öğrenme yöntemine dayanır. Bu doğrultuda ders, tasarım dilini kavratan ve el-zihin becerilerini geliştiren uygulamaya yönelik çalışmaları içerir.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 4
Uygulama: 6
Laboratuar: 0
Kredi: 7
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 12